Axel Johnson International AB

DP Filter er en del av Axel Johnson International, et globalt industrikonsern, som kjøper og utvikler selskaper i strategisk utvalgte nisjemarkeder, primært tekniske komponenter og industrielle prosessløsninger.

Konsernet er en aktiv og langsiktig eier som har som misjon å skape utvikling og vekst. De bygger og utvikler grupper av selskaper med felles strategiske mål, stimulere til felles initiativ og kunnskapsdeling.

Axel Johnson International har seks forretningsgrupper: Driveline Solutions, Fluid Handling solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions og Transport Solutions.

Axel Johnson International har en gründerkultur hvor desentralisert og engasjert ledelse muliggjør raske beslutninger. Gruppen har fire fokusområder: digitalisering, service, bærekraft og menneskeutvikling. Axel Johnson International har hovedkontor i Stockholm, Sverige. Gruppen omfatter 170 selskaper i 30 land. Axel Johnson International er en del av det svenske familieeide konsernet Axel Johnson.

Les mer om Axel Johnson International AB