Kvalitet og HMS

Kvalitet

Vi skal være en bedrift som forplikter oss til å oppfylle alle aktuelle krav, setter kunden i fokus og som leverer forventet kvalitet og service til avtalt tid og pris.

Vi skal være kjente for kvalitet, effektivitet og punktlighet med plettfri leveranse som tilfredsstiller interessentene. Bedriften skal ha ansatte som har god kompetanse innfor sitt område til å råde og veilede våre kunder.

Samtlige medarbeidere har kvalitetsansvar innen sitt eget arbeidsområde og skal aktivt tilegne seg kunnskaper som sikrer forståelse og engasjement.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet skal være en integrert del av DP Filter AS arbeids hverdag. Bedriften skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer til kreativitet, effektivitet og trivsel, og som ikke bidrar til arbeidsrelaterte sykdommer.

Våre aktiviteter skal gjennomføres på en trygg og gjennomtenkt måte uten skade på personer, materiell eller miljø. Ledelsen forplikter seg til å lære opp og motivere alle ansatte til å utføre sine oppgaver i henhold til bedriftens HMS politikk.

Dette skal oppnås gjennom ha god opplæring, et oversiktlig og ”levende” HMS styrings-system, registrering og analyser av uønskede hendelser.