Vår garanti til deg

Filter levert av DP Filter AS, har samme eller høyere kvalitet sammenliknet med originalprodukt. DP Filter AS har kun filterleverandører med godkjente ISO sertifiseringer. DP Filter AS er ISO 9001:2015 sertifisert og sertifiseringen ble utført av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Les vår Kvalitet, HMS og Miljø policy her

Se vårt ISO 9001 sertifikat her

Like bra eller bedre

Garantier fra maskinprodusentene bortfaller ikke ved bruk av filter fra DP Filter AS. DP Filter AS sitt reklamasjonsskjema skal brukes i alle reklamasjonssaker. Så lenge filteret er riktig installert og i henhold til vedlikeholdsplanen som anbefales for olje og filterskift av maskinprodusenten, er vi forpliktet til å dekke kostnaden eller reparere skaden som er påført utstyret, dersom driftsstans skyldes feil på det produkt DP Filter AS har levert.

Krav for skader på utstyr eller motor som vil bli dekket av denne garantien, må redegjøres så snart som mulig etter oppdagelse av skaden og før eventuelle reparasjoner. DP Filter AS er ikke ansvarlig for feilaktig bruk, feilaktig installasjon, forandringer, sendrektighet eller ulykker. DP Filter AS er heller ikke ansvarlig for driftsstans, bortfall av inntekt, annen tilfeldig skade eller følgeskader.