Når fryser dieselen?

Når fryser dieselen?

 

Dieselmotorer kan få problemer i høy kulde over lengre tid.

Vanlig norsk vinterdiesel begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 22 grader. – Dette vil ikke gi noen umiddelbare problemer, men dersom temperaturen i dieselen faller under minus 22 grader, så kan du risikerer du tette dieselfiltre. Dette vil variere fra motor til motor, og det avhenger av om motoren er jevnlig i bruk eller ikke.

Dieselfilteret:
Bør skiftes/dreneres for vann før hver vintersesong. Vann kan felles ut og samles opp i filteret. Når vannet fryser reduseres kapasiteten til drivstoffiltret, og det skal mindre til før filteret tettes og blokkerer drivstofftilførselen.

 


Nyhetsarkiv