Når fryser dieselen?

frozen petrolDieselmotorer kan få problemer i høy kulde over lengre tid.

Vanlig norsk vinterdiesel begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 22 grader.

Dette vil ikke gi noen umiddelbare problemer, men dersom temperaturen i dieselen faller under minus 22 grader, så kan du risikere tette dieselfiltre. Dette vil variere fra motor til motor, og det avhenger av om motoren er jevnlig i bruk eller ikke.

 

Dieselfilteret bør skiftes/dreneres for vann før hver vintersesong. Vann kan felles ut og samles opp i filteret. Når vannet fryser reduseres kapasiteten til dieselfiltret, og det skal mindre til før filteret tettes og blokkerer drivstofftilførselen.

Donaldson filtrene er utstyrt med en Twist & Drain™ ventil for å drenere vann som er blitt fjernet og oppsamlet ved bunnen av filteret. Les mer

For effektiv og enkel visuell inspeksjon av vannstand, bruk P569758, vann samlingsbolle. Les mer


Nyhetsarkiv