Ventilasjonsfilter til skip

Viledon spesialfilter var det åpenbare valget da verdens største cruiseskip, Oasis of the Seas, skulle sjøsettes. Hvorfor? Viledon-filter beskytter både mennesker og maskiner, har lang levetid og lave driftskostnader.

Det er mange som skal tilfredsstilles når du skal velge ventilasjonsfilter til skip. Fuktighet, lukt fra dieseleksos og partikler fra lufta skal fjernes, slik at passasjerer og besetning kan puste inn rein luft. For det er jo ingen tvil om at det er god økonomi i både fornøyde passasjerer og ansatte.

viledonUNNGÅ DYRE REPARASJONER
Maskiner og deler må beskyttes. Lufta på havet er fuktigere enn på land, og inneholder saltkrystaller. Saltkrystallene kan føre til korrosjon på utstyr, noe som kan resultere i dyre reparasjoner og unødvendig utskifting av utstyr.
Støv og skitt som legger seg i kanaler, på vifter og kjølebatteri, reduserer effektiviteten i ventilasjonssystemet, og fører til høyere energiforbruk. Viledon spesialfilter sikrer at lufta er mest mulig fri for skadelige partikler, og bidrar derfor til trygge og gode arbeidsvilkår for både mennesker og maskiner.

LANG LEVETID
På skip kan det noen ganger være komplisert å bytte filter til sjøs. Enkelte skip er sjelden i havn. Andre skip oppholder seg i havn svært kort tid om gangen.
Det kan derfor ta lang tid mellom hver gang det skiftes filter. Dette understreker viktigheten av å ha pålitelige filtre som har lang livstid og fungerer til neste skift.

PÅLITELIG LEVERANDØR
De mest vanlige ventilasjonsfiltrene til skip og offshorefartøy er på lager til enhver tid. Alt dette
bidrar til unik leveringspresisjon, slik at filtrene er på plass ved skipssiden – klare til bytte – akkurat når de trenger å være der.

NÅR BØR DU BYTTE FILTER?
Du kan gjerne bytte Viledon-filter ved bestemte sluttrykkfall, men på grunn av økt trykkfall kan det ofte være mer lønnsomt å bytte filter tidligere. Et ventilasjonsfilter som har stått lenge, kan over tid slippe fra seg blant annet allergener. Et filter skal derfor uansett stå maksimum et år før det byttes ut.

skip2


Nyhetsarkiv