Har startet et langvarig forbedringsarbeid

– Vi har erkjent at vi ikke bare er en filter-leverandør, men i like stor grad en logistikk-bedrift. Nå jobber vi intenst med å underbygge og forbedre oss på dette området!

Daglig leder Geir Inge Adelsten i DP Filterteknikk på Frakkagjerd bruker i høst statlige opplæringsmidler på å trimme bedriften som landsomfattende leverandør av filter til maritime næring, entreprenører, tradisjonell industri og jernbane.

– Vi er godt i gang med et digitalt løft som skal gjøre oss enda mer dyktige som leverandør. Da må vi se nærmere på vår interne organisering, informasjonsflyt og ikke minst effektivitet. Flaskehalser må fjernes, forklarer Adelsten. Den interne kursingen finner sted på bedriften noen ettermiddager i måneden med foreleser fra AOF Haugaland.
Han mener at bedriften står foran et langvarig forbedringsarbeid for å kunne beholde posisjonen som en ledende filterleverandør i Norge. De er 13 medarbeidere, hvorav en betjener Østlandsområdet fra Oslo. For øvrig er 16 freelance-forhandlere knyttet til over hele landet. De lever i en bransje der det hele tiden skjer en teknologisk utvikling og det er mye å følge med i.

– Gjennom denne kursingen setter vi fokus på driften vår i bred forstand. Vi tar en puls på hva våre ansatte tenker om hvilke grep vi kan ta for å bedre inntjeningen og redusere kostnadene. Vi har allerede fått fram en rekke tanker og idéer som vi nå følger opp, sier Adelsten.


Nyhetsarkiv