Birkeland Maskin

DP Filter har i lang tid levert servicepakker og serviceutstyr til Birkeland Maskin.

Birkeland Maskin har eksistert siden 2005, og er nå en del av Stangeland Gruppen. De driver med graving, transport, sprenging, knusing, utfylling i sjø, landmåling og sanering for å nevne noe. Deres hovedvirksomhet er over hele Haugalandet, men har også oppdrag i andre fylker. De har de siste årene hatt flere store oppdrag med sprenging, fylling, masseutskiftning og tilkjøring av stein, i tillegg opparbeider de alt fra hele byggefelt, industritomter og til enkelte hustomter. Oppdragsmengden har økt, og de har flere spennende prosjekter på gang.

DP Filter har i lang tid levert servicepakker og serviceutstyr til Birkeland Maskin. De har eget verksted hvor Stian Karlsen er verkstedleder. Han har ansvar for alt av utstyr og bestiller det meste selv i vår nettbutikk. – Der har vi listene på maskinene, så plukker vi bare ut det vi trenger etter størrelsen på servicen. Når vi henter hos DP Filter står det klar i esker med maskinnummer. Da er alt klart til de som skal utføre servicen, forteller Stian Karlsen.

Hør historien til Stian Karlsen

Hvorfor velger dere DP filter?

Enkle systemer, kjapp levering og god service gjør at Birkeland Maskin bruker
DP Filter som sin faste filterleverandør

Rask levering

God service

Enkle systemer