Maskinkort

Vi tilpasser kundens behov og lager maskinkataloger ut i fra kundens maskinliste. Via DP Filter-system får du online oversikt på alle dine maskinkort, med all tilgjengelig informasjon om filtrene, samt bestilling.

 • Enkelt og oversiktlig
 • Serienummer
 • Fabrikat
 • Motormodell
 • Tilpasset ditt behov
 • Lett å finne filternummer
 • Kundevarenummer
 • Intervaller
 • Merker filtrene etter ønske
 • Bygger opp lager hos deg med hyllemerking
 • Lagerfører filter etter ditt ønske