Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, frakt og ekspedisjonsgebyr. DP filter tar forbehold om trykk-, skrive- og systemfeil. Du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.