Hydraulikkfilter

Hydraulikkfilter har som oppgave å beskytte det hydrauliske system mot forurensning. Filtrene kan være på retursiden (ofte i tank), trykksiden, pustefilter på tank eller sidestrømssfilter (off line). Hvilke krav som settes til filtrene avhenger av type hydraulikksystem og i hvilket miljø det opererer. 

Hydraulic Group1 Europe outline
Høytrykksfilter

Høytrykks filtre sitter bak pumper og andre komponenter for å beskytte kritiske hydrauliske komponenter som sylindere, motorer og ventiler. Donaldson høytrykkselementer inneholder SYNTEQ ® syntetiske filter media, spesielt utviklet for effektiv væskefiltrering under høyt trykk.

Lavtrykksfilter

Lavtrykk har ofte betegnelsen returfilter. Her kan vi tilby Donaldson Duramax, kjent som det høyeste rangerte spin-on filter. Disse brukes ofte som returfilter. Det er den mest brukte typen av filter i hydrauliske kretser med arbeidstrykk opptil 150 psi og statisk trykk opp til 300 psi. Vi tilbyr flow / trykk kombinasjoner som enkelt kan tilpasses de fleste bruksområder.