Sidestrømsfiltrering

CJC Filterseparator er et off-line oljefiltreringssystem, som kombinerer finfiltrering med vannseparasjon. Alt i en enhet, med en integrert sirkulasjonspumpe. Den er designet for bruk i applikasjoner som inneholder hydraulikkolje, diesel, smøreolje osv., der vanninntrengning er et konstant eller tilbakevendende problem.

CJC Filterseparator fjerner vann og minimerer samtidig oljeforurensningsnivået av partikler og nedbrytingsprodukter som oksidasjon, harpiks, slam og lakk.

Filterenhetene bygges og dimensjoneres for spesifikke kundebehov, enten oljevolumet er 2 til 200.000 liter.